Website en social media

nieuwe website

In 2020 hebben we onze website in een nieuw jasje gestoken en in 2021 hebben we de website verder gevuld met actuele informatie als het delen van de data van informatieavonden maar ook acties en nieuwe partners die zich aan ons verbonden hebben. Het up to date houden van de website vraagt constante aandacht. 

 

We merken dat door de professionele look en het feit dat steeds meer mensen het werk van Dream4kids leren kennen het websitebezoek vergroot. Des te meer reden om ook in 2022 de website te blijven vullen met mooie verhalen en concrete informatie om zo bedrijven, donateurs en vrijwilligers te inspireren.

Bekijk de website

Volg ons online

We zijn actief op Facebook, Instagram en LinkedIn, en in iets mindere mate op Twitter en YouTube. Onze insteek is altijd positief: de kracht van aandacht en positiviteit is een belangrijke kernboodschap. Naast het posten van eigen berichten haken we ook aan, waar mogelijk, bij de actualiteit. Bijvoorbeeld bij de Week van de Kindermishandeling of Nationale Vrijwilligersdag. 

social media

Gezien het bescheiden budget van de stichting voor promotie kunnen we nog niet inzetten op landelijke mediacampagnes. In 2020 zijn we gestart met een doordachte en consequente social mediastrategie. We werken samen met Social Media Monteur en die samenwerking hebben naar volle tevredenheid in 2021 verlengd.

 

We benutten optimaal de kracht van de verschillende online communicatiekanalen via storytelling: we vertellen de verhalen van de droomkinderen, hun Droomdag, verhalen over trauma en traumaverwerking, we interviewen regelmatig behandelaars en we laten vrijwilligers aan het woord over hun motivatie om voor Dream4Kids aan de slag te gaan.  

Dream4Kids op instagram

Fondsenwerving

Omdat Dream4Kids geen overheidssubsidies krijgt zijn we voor onze inkomsten volledig afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en georganiseerde evenementen. Door de gevolgen van corona, ook in 2021, is de focus nog meer komen liggen op de fondsenwerving en de urgentie daarvan. 

We hebben vooral gekeken hoe we willen dat in de toekomst de fondsenwerving van Dream4Kids eruit moet komen zien en wat dat betekent voor de interne organisatie.

  • Als een pijl boven water stond in 2021 dat een goede fondsenwerver in dienst van Dream4Kids een pré is. Iemand die zich volledig kan focussen, relaties kan aangaan en onderhouden zal een substantieel verschil maken. Pas aan het einde van 2021 zijn de eerste gesprekken gevoerd met een aantal geschikte kandidaten en zoals we nu weten is er een keuze gemaakt en zal deze persoon starten in 2022.
  • In 2021 hebben we vooral gekeken hoe de toekomst van fondsenwerving bij Dream4kids eruit moet komen te zien.
  • Voor de relaties met bedrijven is het belangrijk om de warme contacten te koesteren en vandaaruit verder uit te bouwen. Als elk bestaand warm contact één nieuw contact aandraagt kunnen we onze partners verdubbelen. Vooral dus eerst zaaien en dan oogsten.
  • In het verleden is gebleken dat vermogensfondsen vaak mooie bedragen doneren aan goede doelen. Afgelopen jaar hebben een aantal van deze fondsen aangeschreven en daaruit zijn mooie samenwerkingen voortgekomen. De AFAS Foundation, het Drs. Vaillant fonds en Stichting Sonbross zijn daar mooie voorbeelden van. Ook hier geld dat we bij veel fondsen hebben kunnen zaaien en daar in de toekomst de vruchten van kunnen plukken.
  • Corona heeft in 2021 nog zeker invloed gehad op de evenementen die georganiseerd konden worden door particulieren en scholen. Wat we zagen in het verleden is dat vooral scholen dicht bij onze doelgroep staan en daardoor zich ook actief in willen zetten voor deze doelgroep. Met de blik op 2022 hopen we dat dit weer meer opgepakt zal gaan worden.

Al met al was 2021 een jaar met ups en downs maar afgesloten met een blik naar de toekomst met nieuwe kansen.

Lees meer

De afgelopen vier jaar fietsten onder de vlag van ‘Cycle4Dreams’ een aantal enthousiaste wielrenners (m/v) een buitenlandse berg op en haalde met deze sportieve prestatie geld op voor Dream4Kids. Een belangrijk deel van de inkomsten van de stichting werd via deze fondsenwervende actie binnengehaald. Helaas kon een fietstocht in het buitenland in 2020 door corona geen doorgang vinden.  

 

Voor 2020 werd een alternatief plan bedacht, “Rondje Brabant” plaats bij Fort Isabella in Vught. De actie bracht uiteindelijk een mooi bedrag op en iedereen sprak de hoop uit om in 2021 weer een buitenlandse berg te gaan beklimmen.

Helaas heeft corona ook voor 2021 roet in het eten gegooid en ook het alternatieve fietsrondje behoorde helaas niet tot de mogelijkheden en dus heeft er in 2021 geen Cycle4Dreams plaatsgevonden. 

Ons vizier is nu volledig gericht op 2022, de 5e en laatste editie van dit evenement waarbij het doel is om nog één keer een fantastisch evenement neer te zetten en een mooi bedrag voor Dream4Kids bij elkaar te fietsen.

cycle4dreams 2022

Droompartner aan het woord

Het doel van de AFAS Foundation is inspireren om beter te doen. Dat betekent dat de projecten die we steunen een grote impact hebben, die vervolgens andere organisaties inspireren om ook mee te doen.

 

De AFAS Foundation wil graag projecten ondersteunen die een grote bijdrage leveren aan het mooier maken van de levens van mensen die dit heel hard nodig hebben. Mensen die om wat voor reden dan ook aan de zijlijn staan, die geen naam en plaats meer hebben, of die door ziekte, ongelijkheid, armoede of conflicten grote uitdagingen kennen in hun leven. De focus ligt op projecten in de zorg, het onderwijs en de maatschappij in binnen- en buitenland. 

 

De AFAS Foundation vindt de relatie met de aanvragende partij van wezenlijk belang. Om het voor ogen hebbende doel te bereiken is de AFAS Foundation van mening dat een goede samenwerking ontzettend belangrijk is. Om die reden financiert zij projecten in zijn geheel en wordt geen cofinanciering geaccepteerd. Daardoor bestaat er een één op één relatie en kan een persoonlijke samenwerking tot stand komen. Successen kunnen samen worden gevierd en tegelijkertijd kunnen oplossingen gezocht worden voor eventuele tegenslagen. Het persoonlijke contact staat bij de AFAS Foundation voorop. Zij wil meegenomen worden in de ontwikkelingen en ervaren welk doel een project dient. Welke levens zijn geraakt? Welke werelden zijn iets mooier geworden?

 

Dream4Kids is zo’n stichting die inspireert. Die inspiratie hebben zij ons begin 2021 gegeven tijdens een fantastische pitch. Om die reden heeft de AFAS Foundation besloten om in 2021 15 Droomdagen in vervulling te laten gaan. 

 

Namens de AFAS Foundation mocht ik, Jelmer Schepers, als projectleider fungeren. Zelf heb ik een onbezorgde jeugd mogen ontvangen en dit gun je natuurlijk iedereen. 

 

Dit was ook de reden waarom ik persoonlijk enthousiast werd en graag betrokken wilde zijn bij dit project! Natuurlijk wilde ik zelf ook ervaren wat de impact van een Droomdag is. Daarom heb ik samen met mijn vriendin Krista een Droomdag mogen organiseren voor Oshently! Dit gaf ons een ontzettend dankbaar gevoel en heeft ons weer het besef gegeven dat een onbezorgde jeugd niet iedereen gegund is en dat dit niet een keuze is van een kind. We zijn dan ook blij dat we Oshently hopelijk een 1e aanzet hebben kunnen geven, om de wereld weer met vertrouwen tegemoet te zien. Want de wereld kan zo mooi zijn!

Lees meer
Top
Vrijwilliger bij dream4kids
Het start met een visie
Cijfers en feitjes
Cijfers en feitjes
Cijfers en feitjes