interne structuur

BESTUUR

Het bestuur van Dream4Kids is onbezoldigd. Het bestuur bepaalt, samen met de directeur, het beleid voor Stichting Dream4Kids en ziet toe op de voortgang van de uitvoering van de jaarplannen.

 

Naast bestuursvergaderingen zijn de individuele bestuursleden normaliter ook aanwezig bij de jaarlijkse Clubdag en vertegenwoordigden zij de stichting bij (fondsenwervende) evenementen en bijeenkomsten. In 2020 heeft het bestuur 7 keer vergaderd.

 

Eind 2021 bestond het bestuur uit:

medewerkers

Eind 2021 waren er de volgende functies binnen Dream4Kids:

  • 1 directeur
  • 1 officemanager (vacature)
  • 1 fondsenwerver (vacature)
  • 2 droomcoördinatoren

De personele omvang was 2,8 fte. Alle medewerkers werken in deeltijd. 

stagiaires

Binnen Dream4Kids is er ruimte voor stagiares van verschillende opleidingen en leeftijden. We willen stagiaires bekend maken met ons werk en vrijwilligerswerk en zo een bijdrage leveren aan hun professionele ontwikkeling.

 

Stagiaires die bij ons aan de slag gaan krijgen een goed begeleide stageplek. Omdat de begeleiding van stagiaires ook altijd beslag legt op de capaciteit van de vast medewerkers zijn we kritisch in welke stagiaires we uiteindelijk een plek geven binnen onze organisatie. 

 

Eind 2021 zijn we gestart met een stagiaire die de directeur zal ondersteunen bij het onderzoeken wat trauma doe met kinderen en hoe we dat in kunnen passen in onze Droomdagen.

VRIJWILLIGERS/DREAMCHASERs

Voor Dream4Kids zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen kunnen wij geen Droomdagen organiseren. We hebben in 2021 in totaal samengewerkt met rond de 60 vrijwilligers, minder dan in een normaal (niet-corona) jaar. De inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers is niettemin groot en wij waarderen hun inzet enorm.

ambassadeurs

comité van aanbeveling

De heer Jack M.L.N. Mikkers, Burgemeester van ’s-Hertogenbosch

CBF, ANBI en AVG

CBF

Stichting Dream4Kids is een Erkend Goed Doel en moet voldoen aan strenge kwaliteitscriteria. Ieder jaar toetst CBF of wij nog aan deze normen voldoen. In het najaar van 2021 hebben we hiervoor een tussentijdse toets gehad, met een positieve uitslag. We voldoen hiermee wederom aan de CBF-normen en blijven erkend voor het jaar 2022.  

ANBI

Dream4Kids is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

AVG

In 2019 heeft Dream4Kids haar werkprocessen daar waar nodig aangepast aan de nieuwe privacywetgeving. Dit blijven we constant monitoren en nieuwe werkprocessen zijn steeds aangepast aan deze privacywetgeving.
Top
Interne structuur
CBF, ANBI EN AVG