2021
2020
2019
RESULTAAT
-€6.741
-€166.543
-€2.438
BATEN
Fondsenwerving
€165.196
€106.412
€230.542
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Droomdagen voor kinderen
€142.141
€191.210
€158.146
Organisatie evenementen
€22.088
€30.940
€24.904
€164.229
€222.150
€183.050
WERVING BATEN
Lasten fondsenwerving
€1.148
€6.850
€19.980
Financiële lasten
€259
€218
€192
€1.407
€7.068
€20.172
BEHEER EN ADMINISTRATIE
Overige kosten
€6.031
€43.737
€29.758
SOM DER LASTEN
€171.667
€272.955
€232.980
0
totale lasten
0
aan donaties ontvangen
0
aan overheidssteun uit de coronamaatregelelen

Baten

De coronapandemie heeft ook in 2021 nog veel invloed op de inkomstenstroom van Dream4Kids gehad. Dream4Kids ontvangt geen subsidies en is daarmee volledig afhankelijk van donaties de financiële impact in 2021 was dan ook wederom groot. Donaties kwamen lastig op gang, evenementen konden geen doorgang vinden en ook de organisatie van droomdagen heeft gedeeltelijk stilgelegen. Een aantal fondsen is ons gelukkig trouw blijven steunen, daarnaast hebben we een aantal mooie bedrijven aan onze lijst van donateurs mogen toevoegen. In 2021 is in totaal aan donaties ontvangen € 165.196 dit was bijna € 60.000 meer dan in 2020. Het is echter nog maar 59% van de begrote inkomsten van € 278.000.

lasten

Gedurende het jaar 2021 hebben we zeer goed gelet op de kosten en deze zijn dan ook veel lager dan in 2020. De totale lasten over 2021 bedroegen € 171.667, dit is € 101.288 lager dan in 2020 en ook € 104.437, zijnde 38%, lager dan begroot voor 2021. 

Gedurende het jaar 2021 is aan overheidssteun uit de coronamaatregelen ontvangen € 31.000. De daling in de kosten tov 2020 is veroorzaakt door: 

  • Een daling van de personeelskosten € 65.000
  • Een daling van advies kosten € 35.000.
Top
2021 in cijfers
Toelichting bij de jaarcijfers