voorwoord

corine heuvelmans
Dream4Kids doet bijzonder werk. Toen ik in november begon, voelde ik meteen hoe gedreven iedereen zich inzet voor de stichting. Het team, de vele vrijwilligers in de regio en daarbuiten, de donateurs en het bestuur. Iedereen ziet de noodzaak en voelt de urgentie om vanuit eigen kracht bij te kunnen dragen. Heel mooi om onderdeel te mogen zijn van zo’n mooi team. We komen steeds vaker in contact met bedrijven die werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Ze kloppen bij ons aan om hier concreet invulling aan te geven via een financiële bijdrage en/of door hun medewerkers de ruimte te geven om als vrijwilliger voor Dream4Kids aan de slag te gaan. Daar zijn we blij mee. 

Dream4Kids verandert levens, dat durf ik inmiddels te zeggen. We horen dat in de verhalen van de kinderen, ouders/verzorgers en behandelaars. We horen het ook van de vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om kinderen met een trauma zo’n fantastische Droomdag te bezorgen.

Zij komen in aanraking met kwetsbare kinderen en zien met eigen ogen wat een Droomdag teweegbrengt. In 2021 hebben er interviews plaatsgevonden met zorgprofessionals, vrijwilligers, ouders en droomkinderen en op basis van de antwoorden uit deze interviews zal de Radboud universiteit een wetenschappelijk rapport samenstellen, zodat we onze impact ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen. 

Corona heeft ook in 2021 nog een grote invloed gehad op ons werk. Er zijn periodes geweest dat we geen Droomdagen konden organiseren vanwege alle maatregelen en het werven van fondsen was ook een behoorlijke uitdaging. Toch kan ik zeggen dat we binnen de mogelijkheden die er waren er voor de volle 110% voor zijn gegaan om voor zoveel mogelijk kinderen een verschil te kunnen maken en ze weer hoop voor de toekomst te geven. Dream4Kids zet zich in voor jonge kinderen met een trauma. Nu nog hoofdzakelijk in de regio Brabant, maar we weten dat ons werk in heel Nederland van belang is. Nu en in de toekomst. Daar gaan we de komende tijd gestaag aan verder bouwen. Samen maken we het verschil. 

corine heuvelmans
Directeur Stichting Dream4Kids

missie, visie, strategie en toekomst

De missie van Dream4Kids is om alle kinderen tussen 6 en 12 jaar met een trauma een nieuwe, positieve start bieden door hun mooiste dromen te vervullen tijdens een Droomdag. Elke Droomdag is uniek, op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de behoeften, wensen en dromen van het kind.  
Niemand zou op jonge leeftijd een traumatische ervaring mogen meemaken. Maar helaas is dat niet te voorkomen. Er gebeuren nu eenmaal heftige dingen in het leven, ook bij kinderen. Denk aan het overlijden van een ouder, broer of zusje, een auto-ongeluk, een vechtscheiding, (seksueel) geweld, mishandeling of verwaarlozing. Sommige kinderen komen hier niet zonder professionele hulp zelf uit. Voor hen zet Dream4Kids zich in. Onze droom is dat wij voor ieder kind tussen de 6 en 12 jaar met een trauma een fantastische Droomdag mogelijk kunnen maken. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken. Kinderen zijn onze toekomst. Het is van groot belang dat alle kinderen voelen dat zij mogen bestaan en dat zij met een positief gevoel naar de toekomst kunnen kijken.

Om onze missie te bereiken, willen we toewerken naar een netwerk van vrijwilligers die in hun eigen regio Droomdagen voor kinderen met een trauma organiseren. Deze regioteams opereren dan onder aansturing van het centrale kantoor. 

 

Door toe te werken naar een netwerk van vrijwilligers kunnen we dichter bij onze ultieme droom komen: kinderen in heel Nederland die Droomdag van hun leven bezorgen. We hebben in 2021 de eerste basis gelegd voor het vormen van de regioteams en gaan hier in 2022 verder stappen in zetten. We gaan op zoek naar de verbinding en binding met onze vrijwilligers om zo als organisatie steviger te staan en nog meer kinderen te kunnen bereiken.

 

Onze droom is dat wij voor ieder kind tussen de 6 en 12 jaar met een trauma een fantastische Droomdag mogelijk kunnen maken. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken. Kinderen zijn onze toekomst. Het is van groot belang dat alle kinderen voelen dat zij mogen bestaan en dat zij met een positief gevoel naar de toekomst kunnen kijken.

Onze kernactiviteit blijft het organiseren van Droomdagen en daarin is kwaliteit (naast kwantiteit) een heel belangrijk speerpunt. We leren steeds meer over trauma en wat trauma doet met kinderen en dit verwerken we in onze Droomdagen. We zijn zoveel meer dan een organisatie die een “leuk dagje uit” organiseert voor kinderen met een trauma. Er zitten een hele filosofie achter waarom we doen wat we doen en het is belangrijk dat we dit gaan delen met onze donateurs, sponsoren, bedrijven en het publiek. Dit jaar zijn we samen met de Radboud Universiteit, een onderzoek gestart naar het effect en de impact van de Droomdagen op het welbevinden en het herstel van kinderen met een trauma. Alle interviews (met droomkinderen, ouders/verzorgers en zorgprofessionals) hebben plaats gevonden en worden nu aangevuld met een kwalitatieve onderzoekslijn en dit zal volgens planning leiden tot een wetenschappelijke publicatie in de zomer van 2022.

Verder zullen we 2022 gebruiken om onze financiële basis te versterken. Een goede, gedegen fondsenwervingsstrategie gaat richting geven en helpen bij de keuzes waar we onze aandacht op richten. We zien dat binnen bedrijven het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds belangrijker wordt en dat bedrijven steeds vaker de werknemers in de gelegenheid stellen om vrijwilligers werk te doen. We moeten hier als stichting op in springen en concepten ontwikkelen die dit mogelijk maken en tegelijkertijd ons financieel ondersteunen. Van oudsher haalt Dream4Kids geld op uit fondsenwervende acties en bij bedrijven, door corona is dat de afgelopen 2 jaar wat lastiger geweest maar dit zullen we ook weer op gaan pakken zodat we samen met de nieuwe initiatieven een groei aan inkomsten kunnen genereren.

DE droomdagen

Het organiseren van Droomdagen is onze kernactiviteit. Elke Droomdag is uniek en wordt zo goed als kan georganiseerd naar de wens en dromen van het kind. Een unieke Droomdag helpt de gevolgen van het trauma te verminderen, geeft kinderen weer moed en energie voor de toekomst én maakt deel uit van het behandelplan dat door behandelaars is opgesteld.

Dreamchasers aan het woord

Regelmatig zetten we vrijwilligers van Dream4Kids in het zonnetje. Wie zijn ze, wat drijft ze en waarom zetten ze zich in voor kinderen met een trauma? Dit keer: Heidi van Dijke en Annemiek Lengs.

Lees het interview
dreamchaser
Annemiek Lengs
dreamchaser
Heidi van Dijke

onze Clubdag

Dream4Kids verliest droomkinderen niet uit het oog na hun Droomdag. Elk jaar nodigen we ze uit voor de Clubdag van Dream4Kids. Dit is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Door de Clubdag herbeleeft een kind zijn of haar Droomdag en wordt opnieuw het gevoel versterkt dat je kunt geloven in een toekomst. We doen dit om een blijvend effect te creëren. Tijdens de Clubdag geven we de kinderen een podium, we zetten ze in het zonnetje en daarmee in hun kracht. We maken het mogelijk dat ze elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
Zaterdag 25 september 2021 hadden we gelukkig weer een Clubdag. Wat fijn om dit weer te kunnen organiseren in coronatijd. Dit jaar waren we te gast bij de IJzeren Man in Vught. We ontvingen onze droomkinderen en hun gezin met een lekkere lunch. Daarna konden ze kiezen uit allerlei mooie activiteiten. De hoogtes trotseren in het klimbos, spelen in het nettenpark, handboogschieten met popcorn bakken, op de waterfiets of heerlijk spelen in de prachtige speeltuin. Ze lieten zich schminken, voorzien van glitter tattoos of gingen vrolijke foto’s maken in de photobooth. Uiteraard kon er tussendoor heerlijk wat gedronken worden. Als afsluiter was er onder het genot van een ijsje of worstenbroodje een leuk optreden van goochelaar Tim Horsting.  Dream4Kids wil iedereen enorm bedanken die heeft meegeholpen aan deze Clubdag. In het bijzonder de IJzeren Man voor de prachtige locatie, de geweldige activiteiten en hun gastvrijheid. Maar zeker ook aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag tot een waar feestje te maken.
Top
Voorwoord
Missie, visie, strategie en toekomst
Droomdagen
Dreamchasers aan het woord
Onze clubdag